torsdag 21. april 2016

mandag 11. april 2016

Under et furutre står du - ensom - med din vakre blåe topp. Men rundt deg står mange bitte små hoder i blått og strever for å komme opp!

torsdag 10. mars 2016

Så har Nordic Nature Photo Contest 2016 gått av stabelen, og jeg ble premiert med 3.premie i
"Årets Nordiske Nærbilde" "SMIL".

torsdag 25. februar 2016