torsdag 25. februar 2016

onsdag 10. februar 2016

Traner i flugt, Hornborgarsjøen i Sverige.
I gytedammen.
Buttsnutefrosk under paring.
Gytedam for frosk, Alnaparkern i Oslo.

Dere!  Hvor skal vi lande?? (Traner, Hornborgarsjøen, Sverige).
Utsikt.
Rådyr på ville veier.
Stillits.
Snart isfritt! Knoppsvane med speilbilde.
Sidensvans.
Sidensvans.
Toppand, hunn.
Stokkand, hunn.
Stokkender, hann.